10 domina Españako Sprint olinpikoko 1.go Kopan

Emaitza ezin hobeak gure kirolariek eskuraturikoak Trasonan jokaturiko Españako Sprint olinpikoko 1.go kopan.

Guztira 10 domina izan dira eskuraturikoak, 3 urre, 3 zilar eta 4 brontze.

Nerea Garciak (S.D.Santiagotarrak) urrea eskuratu zuen emakumezko junior K-1 500m-tan. Higinio Rivero (Barrika P.T.) bi bider igo zen podium-eko lehenengo postura, Gizonezko Senior KL2 200 eta KL2 500m-tan. Eta bi zilar gehiago eskuratu zituen, Gizonezko Senior VL3 200 eta VL3 500m-tan. Nereak ere, zilarrezko beste domina bat eskuratzen zuen, bere taldekidea den Intza Mendez-eki batera, emakumezko Junior K-2 500m-tan.

Autor: J.M. Anatol

 

 

Iñigo Peña (Itxas-Gain Zumaiako Urola Itsas Adarreko P.T.) ere protagonistetako bat izan zen, gizonezko senior K-1 1000mtan brontzea eskuratuz eta bere taldekideak diren, Unai Azkune, Martin Egaña eta Xabier Osarekin gizonezko senior K-4 500m.

S.D.Santiagotarrak-eko gizonezko juniorrek ere brontzea eskuratu zuten, K-4 500m-tan, Aimar Amundarain, Alex Anatol, Beñat Arsuaga eta Aiur Platerok.

Begoña Lazkano (Donostia Kayak K.E.) hirugarren izan delarik emakumezko senior K-1 500mtan.

 

 

Misión- Visión- Valores EUSKERAZ

Misioa

Euskadiko Kanoe Federazioaren Misioa kanoaren praktika sustatzean, Euskadiko Autonomia Erkidegoan Kanoaren modalitate ezberdinak sustatzean eta antolatzean datza. Autonomia erkidegoan Kanoaren jarduera eta txapelketa ofizialak sustatuz, kalifikatuz, baimenduz, aginduz eta antolatuz. Teknikariak eta epaileak Kanoaren modalitatean prestatuko ditu, jardueraren garapen egokirako baliabideak gestionatuz. 14/1998 Legeak zuzenean Federazioari esleitzen dizkion funtzio publiko eskuordetuak garatzeaz gainera. Estatuaren esparruan kirol federatu euskaldunaren ordezkaritza betetzen du. Bere funtzioak Lurralde Kanoe Federazioekin koordinatuta garatzen ditu. Betiere genero berdintasunaren esparrua kontuan hartuta, aniztasun funtzionala duen pertsonen berdintasuna eta inklusioa bermatzeko.

 

Ikuspegia

Euskadiko Kanoe Federazioak Kanoaren praktikaren autonomia mailako erreferentea izan nahi du, bere arlo guztietan, Goi Maila, Txapelketa, Aisialdia, etab. Eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko kanoaren praktikatzaile guztientzat.

Euskadiko Kanoe Federazioa ondorengo errekonozimenduak lortzekotan dabil:

 • Kanoaren praktikatzaile guztientzat erreferente bat izatea.
 • Kanoa sustatzen duten klub eta erakundeentzat erreferente bat izatea.
 • Goi Mailako kirolarientzat eta etorkizun oparoa izan dezaketen pertsonentzat oinarria izatea.
 • Txapelketen eta ospakizunen antolaketan eta garapenean erreferente bat izatea.
 • Epaileen prestakuntzan erreferente bat izatea.
 • Teknikarien prestakuntzan erreferente bat izatea.

Federazioaren helburuak dira:

 • Federazioko afiliatuen kopurua hedatzea.
 • Baliabide propio gehiago sortzea.
 • Gure kirolaren praktikarako azpiegiturak lortzea.
 • Federazio estamentu guztietan emakumeen kopurua hedatzea.
 • Gure teknikarien prestakuntza maila hedatzea. Ikastaro gehiago eta maila orotakoak antolatzea.
 • Kanoaren modalitatea barrerarik gabeko kirola bihurtzea.

 

Balioak

Esperientzia: kanoaren inguruan urtetan lortutako esperientzian oinarritutako jarduera.

Konpromisoa: ezarritako helburuen lorpenean konprometituak.

Integritatea: Kanoaren praktika barne hartzen duten esparru guztiak jorratzea. Markatutako helburua lortzeko asmoz.

Esfortzua: existitzen diren baliabideak ahalik eta eraginkortasun eta efizientzia gehienarekin erabiliko dira.

Kolaborazioa: Kanoaren garapenean inplikatutako sektore guztiekin egingo da lana.

Gardentasuna: Taldean lan egiteko orduan inplikatuen artean konfiantza lantzea ahalbidetuko du.

Berdintasuna: praktikatzaile guztiak berdin baloratzea, genero berdintasunean oinarrituz.

Gizarte Inklusioa: Aniztasun funtzionala duten pertsonei kanoaren praktika erraztea, arrazoi ezberdinetan oinarritutako diskriminazioa alde batera utzita.

Misión- Visión- Valores

Misión

La Misión de la Federación Vasca de Piragüismo es la de fomentar la práctica del piragüismo, la promoción y la organización de las distintas modalidades de Piragüismo en la Comunidad Autónoma del País  Vasco. Impulsando, calificando, autorizando, ordenando y organizando las actividades y competiciones oficiales de Piragüismo en el ámbito autonómico. Formará a los y las técnicas y jueces/as en la modalidad de Piragüismo. Gestionando los recursos para el correcto desarrollo de la actividad.  Además de desarrollar funciones públicas delegadas que la Ley 14/1998 atribuye directamente a la Federación. Ostenta la representación del deporte federado vasco en el ámbito estatal. Desarrolla sus funciones en coordinación con las Federaciones Territoriales de Piragüismo. Siempre con el marco de la igualdad de género presente, para garantizar la igualdad y la inclusión de personas con diversidad funcional.

 

Visión

La Federación Vasca de Piragüismo quiere ser el referente a nivel autonómico de la práctica del Piragüismo en todas sus vertientes, Alto Nivel, Competición, Ocio, etc. Y de todos los y las practicantes del piragüismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Federación Vasca de Piragüismo quiere ser reconocida como:

 • Un referente para todo/a practicante del piragüismo.
 • Ser referente para los clubes y entidades que fomentan el piragüismo.
 • La base de los y las deportistas del Alto Nivel y futuras promesas.
 • Ser un referente en la organización y desarrollo de competiciones y eventos.
 • Ser referente en la formación de jueces/as.
 • Ser referente en la formación de los técnicos y técnicas.

La Federación tiene como objetivo:

 • Aumentar el número de afiliados/as a la Federación
 • Generar más recursos propios.
 • Obtener infraestructuras para la práctica de nuestro deporte.
 • Aumentar el número de mujeres en todos los estamentos federativos.
 • Aumentar el nivel de formación de nuestros técnicos y técnicas. Organizar más cursos y de todos los niveles.
 • Hacer del piragüismo un deporte sin barreras.

 

Valores

Experiencia: trabajo en base a la experiencia obtenida por años de trabajo entorno al piragüismo.

Compromiso: comprometidos en la obtención de las metas establecidas.

Integridad: Trabajar todos los ámbitos que abarquen la práctica del piragüismo. Con el fin de obtener el objetico marcado.

Esfuerzo: se dedicarán los recursos existentes de la forma más eficaz y eficiente posible.

Colaboración: se trabajará con todos los sectores implicados en el desarrollo del Piragüismo.

Transparencia: permitirá forjar la confianza entre los y las implicadas a la hora de trabajar en grupo.

Igualdad: valorar a todos los y las practicantes por igual, basándose en la igualdad de género.

Inclusión Social: Facilitar la práctica del piragüismo a personas con diversidad funcional, dejando de lado la discriminación por diferentes motivos.

 

 

Zure taldekoak gara

www.euskadi.eus/somosdetuequipo

Tlfnoa: 688671000

Emaila: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak eta Basque Team Fundazioak, Emakunderekin batera, kirol arloan sexu-gehiegikeria eta sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena artatzeko Euskadiko zerbitzua aurkeztu dute.  ‘Zure taldekoak gara’ goiburua erabilita, aipatutako problematika ekiditeko biktimei, haien inguruneari eta federazioei, klubei eta elkarteei laguntza ematea du xede. 
 
 
Emakundek eta Eusko Jaurlaritzak, kasu zehatz honetan Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak eta Basque Team Fundazioak Zero Tolerantzia adierazi nahi dute horrelako egoeren aurrean. Kirol erakundeei eta batez ere biktimei laguntzeko eta mota honetako indarkeria saihesteko eta indarkeri horren aurka egiteko.   
 
Zerbitzuak informazioa eta aholkularitza eskainiko ditu telefonoz (ahotsa eta whatsapp) 688671000 zenbakian, deia beste edozein zenbakira aldatzeko aukerarekin, baita posta elektronikoz ere:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Gainera Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzako webgunean kokatutako landing page baten bitartez, erabiltzaileek informazioa azkar jasotzeko aukera izango dute: www.euskadi.eus/zuretaldekoakgara   

Beharrezkoa denean, aurrez aurreko aholkularitza eskainiko da egoeragatik komenigarria dela uste izanez gero, eta pertsonak edo erakundeak onartuz gero, noski. Beti ere aurrez aurreko aholkularitzaren bidez babesa eta sostengua emango da, informazioa gehituko da eta, behar izanez gero, kontsulta egiten duen pertsonarentzat edo erakundearentzat egokiagoa izan daiteken beste esparru batera arazoa bideratuko da.
 
Arreta zerbitzua gaztelaniaz eta euskaraz eskainiko da 9:30etatik 14:30etara, astelehenetik ostiralera. Kirola egiten duten adin txikiko eta gazteei eta emakumeei zuzentzen zaie, baita beste kirol estamentuetan lan egiten duten emakumeei, entrenatzaileei, epaileei, teknikariei eta beste profesional batzuei ere; erakundeetako, federazioetako, klubetako eta kirol elkarteetako teknikari eta zuzendariei; eskola-zentroei eta IGEi, eta orokorrean gai honi buruz informazioa eta aholkularitza behar duten kirol arloko profesionalei.    

Somos de tu equipo

www.euskadi.eus/somosdetuequipo

nº Tlfono: 688671000

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

La Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco y la Fundación Basque Team, junto a Emakunde han presentado, un servicio especializado de información y atención para casos de acoso y abuso sexual y por razón de sexo en el ámbito deportivo. Bajo el lema ‘Somos de tu equipo’, pretende dar apoyo a las víctimas, a su entorno y a federaciones, clubes y asociaciones en relación con la citada problemática. 
   
Emakunde y Gobierno Vasco, en este caso en concreto la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco y la Fundación Basque Team, quieren su mostrar su Tolerancia Cero ante estas situaciones. Para apoyar a las organizaciones deportivas y sobre todo a las víctimas y contribuir a prevenir y actuar frente a este tipo de violencia. 
El servicio ofrecerá información y asesoramiento telefónicos (voz y whatsapp) en el número 688671000 con posibilidad de desvío de llamada a cualquier otro número, y también atención vía email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Además, a través una landing page alojada en la página web de la Dirección de Actividad Física y Deporte los usuarios podrán acceder a la información de manera rápida: www.euskadi.eus/somosdetuequipo
Cuando se estime necesario, se ofrecerá asesoramiento presencial si la situación así lo aconseja y la persona o entidad lo acepta. Siempre respetando la intimidad de la persona y pactando el horario y lugar de reunión. El asesoramiento presencial estará orientado a acoger y acompañar, a ampliar la información y a derivar a los ámbitos donde mejor respuesta se le pueda dar a la persona o entidad que realiza la consulta.
 
El servicio de atención se prestará en castellano y euskera de 9:30 a 14:30h, de lunes a viernes. Está dirigido a menores y jóvenes deportistas o mujeres pertenecientes a otros estamentos deportivos como entrenadoras, juezas, árbitras y otras profesionales del sector y sus personas allegadas; personal técnico o directivo de las distintas agrupaciones, federaciones, clubes y asociaciones deportivas; a centros escolares y AMPAs,  y en general a profesionales vinculados con el deporte que demanden información o asesoramiento en este sentido.
 

Contactar

Paseo Errotaburu nº1-3ª Planta

Donostia - San Sebastian

Gipuzkoa

20018

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tel: 943 051365

Colaboradores